← Обратно

Epipactis helleborine


Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. Стъблата 1–3, високи 35–80 см, с мъхести власинки, по-гъсти към върха на стъблото. Листата 4–9, спирално разположени, средните хоризонтални, овални до широко-ланцетни, 7–15×3–10 см, горните по-дребни, ланцетни. Съцветието с до 100 цвята, често гъсто, повече или по-малко едностранно, прицветниците по-дълги от цветовете. Цветовете отворени, леко наведени, окраската променлива, основно масленозелена, с розови и ервени нюанси, околоцветните листчета 8–15 мм дълги, задният дял на устната (хипохил) вдлъбнат, кафяво-червен, блестящ, предният дял (епихил) сърцевиден, бяло-зелен или с розов оттенък, в основата с 2 подутини, разделени с дълбока бразда и по-силно обагрени. Яйчникът влакнест, плодът крушовидна кутийка с къса дръжка, която е виолетова в основата. Цъфти юли. Опрашва се от насекоми.

Българско име
Широколистен дремник
Synonyms
Природозащитен статут
В приложение на CITES
Наблюдения
Този вид е докладван 8 пъти с общо 58 регистрирани екземпляра.
Настоящата уеб страница е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието ѝ е отговорност единствено на Сдружение за опазване Една Природа и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Още!

Искате да се свържете с нас?


Искате да ни споделите идея, предложение или просто искате да се свържете с нас? Можете да го направите по електронната поща.