← Обратно

Ophrys apifera


Пчелоносното бръмбарче е многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки.
Стъблата му са с височина 15 – 35 cm, с 2 – 4 розеткови и 2 – 5 стъблови зелени листа. Съцветията са рехави, с 3 – 10 до 15 цвята. Чашелистчетата са розови, разперени с дължина 11 – 17 mm и широчина 5 – 9 mm. Двете венчелистчета са линейни, дълги 3 – 7 mm, влакнести. Устната наподобява тялото на пчела, Тя е издължена, триделна като средния дял е извит, кадифеновлакнест, кестенявокафяв, с жълти петна. Колонката 2–4 мм дълга, извита, наподобява човка (особено гледана отстрани).
Цъфти май-юни.
Самоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Българско име
Пчелоносно бръмбарче
Природозащитен статут
Защитен от ЗБР. Категория "застрашен" в Червена книга на България. В приложение на CITES
Наблюдения
Този вид е докладван 12 пъти с общо 71 регистрирани екземпляра.
Настоящата уеб страница е създадена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020 (CCI № 2014TC16I5CB005). Съдържанието ѝ е отговорност единствено на Сдружение за опазване Една Природа и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програмата.

Още!

Искате да се свържете с нас?


Искате да ни споделите идея, предложение или просто искате да се свържете с нас? Можете да го направите по електронната поща.